Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT - STUGA A

I det här exemplet kan du se kostnader, intäkter, vinst och avkastning på investeringen när du köper en stuga för 289 000 SEK samtidigt som du spenderar 2 veckors semester i din stuga i juli och 1 vecka i oktober. Den första beräkningen baseras på en stuga som inte är renoverad. Den andra beräkningen baseras på en stuga som är renoverad. För mer djupgående information kan du klicka på länkarna i tabellen nedan.

På små skärmar kan du behöva svepa med fingret för att se hela tabellen.

STUGA A – 289 000 SEK
BERÄKNINGSPERIOD
UTAN RENOVERING
2024
1 år
2024 – 2033
10 år
2024 – 2043
20 år
A. Hyresintäkter (50%-60%)
A – specifikation hyresintäkter
29 500
323 016
716 772
B. Kostnader
B – specifikation kostnader
24 000
262 790
583 130
C. Vinst (A-B)
5 500
60 226
133 642
Avkastning på investeringen – finansiell (C / 289 000)
1,9%
2,1%
2,3%
D. Värde av egen användning
2 – specifikationsvärde egen användning
16 000
175 200
388 750
Avkastning på investeringen – finansiell + egen använding (C+D / 289 000)
7,45
8,1%
9,0%
STUGA A – 289 000 SEK
BERÄKNINGSPERIOD
MED RENOVERING
2024
1 år
2024 – 2033
10 år
2024 – 2043
20 år
A. Hyresintäkter (50%-60%)
A – specifikation hyresintäkter
29 500
507 903
1 239 215
B. Kostnader
B – specifikation kostnader
24 000
262 790
583 130
C. Vinst (A-B)
5 500
245 113
656 085
Avkastning på investeringen – finansiell (C / 289 000)
1,9%
8,5%
11,3%
D. Värde av egen användning
2 – specifikationsvärde egen användning
16 000
241 650
656 085
Avkastning på investeringen – finansiell + egen användning (C+D / 289 000)
7,4%
16,8%
21,2%