Langasjonas Logo White line02

SOMMARSÄSONGSPRIS 2023

Är du intresserad att ha en säsongsplats hos oss? Kontakta oss i så fall via email. Vi har för tillfället inga säsongsplatser kvar för säsongen 2023. Men du kan mejla oss ifall du vill få en plats på kölistan och ange om du är intresserad av säsongsplats. 

Vi har 24 säsongsplatser och alla dessa är redan bokade. Vi har alltså inga säsongsplatser kvar. Däremot kan du anmäla ditt intresse och får du plats på kölistan. Just nu finns 9 familjer på kölistan.

01.04 – 30.09.2023     
Säsongspris
13 800 sek
Elpris
3,5 sek/kwh
Förskottsbetalning el
800 kwh X 3,5 sek. = 2800 sek
Säsongspris + förskott el
16 600 sek

Sommarsäsongspris faktureras i januari 2023 och ska betalas senast 01.04.2023.

Precis som i tidigare år får betalningen delas upp i 3 delar:

  • Betalning 01.2023: 5.500 sek
  • Betalning 02.2023: 5.500 sek
  • Betalning 03.2023: 5.600 sek

VINTERSÄSONGSPRIS 2022-2023

01.10.2022 – 31.03.2023
Säsongspris
12 600 sek
Elpris
3,5 sek/kwh
Förskottsbetalning el
1000 kwh X 3,5 sek. = 3500 sek
Säsongspris + förskott el
16 100 sek

Eftersom vintersäsongspris (i princip) alltid är kopplat med ett sommarsäsongsavtal, kommer man betala en månadsavgift baserat på följande:

Månadsavgift
Sommarsäsongsavtal 
16 600 (inkl. 2 800 sek förskottsbetalning el)
Vintersäsongsavtal 
16 100 sek (inkl. 3 500 sek förskottsbetalning el)
Totalsumma bägge säsongerna  
32 700 sek (inkl. 6 300 sek förskottsbetalning el)
Betalning per månad
2 725 sek

VINTERSTALLNING

(01.10.2022 – 31.03.2023)

Vinterstallning

  • 1 200 kronor för hela vintern (betalas inte när man har både sommar- och vintersäsongsavtal).

  • Man kan välja att ha elen inkopplad under vintern (mot 3,5 sek/kwh).

  • Betalas via faktura, tillsammans med slutfaktura el

THE LAKE PROJECT

HOLIDAY HOMES

CAMPING

BOKA NU

Campingkarta
Campingbroschyr