Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

1 - Specifikation hyresintäkter 10 – 20 år

På små skärmar kan du behöva svepa med fingret för att se hela tabellen.

När du renoverar din stuga kommer hyresintäkterna att öka av tre anledningar:

  1. Vi höjer hyrespriset (per dag) för din stuga med cirka 20 % extra efter extern renovering och med 30 % extra efter invändig renovering.

  2. Antalet dagar på året som din stuga kan hyras ut kommer att öka, eftersom vi kan hyra ut din stuga 12 månader per år (mot 7 månader med en ej renoverad stuga) och även på grund av den större målgruppen som söker efter semesterbostäder med högre standard.

  3. Din andel av hyresintäkterna ökar från 50 % till 60 %, efter genomförd både extern och invändig renovering.

Nedan räknar vi åt dig vad hyresintäkterna blir för, återigen, en stuga på 469 000 SEK samtidigt som du spenderar 2 veckors semester i din stuga i juli och 1 vecka i oktober. Men nu med följande renoveringsscenario: exteriör renovering av stugan klar i slutet av 2025 och en invändig renovering klar i slutet av 2027.

Det innebär självklart att vi börjar 2024 och 2025 med hyresintäkterna för en ej renoverad stuga, så under dessa två år är hyresintäkterna desamma som i vårt exempel för en ej renoverad stuga.

Observera att vi i vår beräkning inte har tagit med den positiva effekten av att kunna hyra ut din stuga fler dagar per år (b), då vi inte har historiska data för att bedöma denna effekt och vi föredrar att inte räkna med denna extra positiva effekten. Det betyder att beräkningarna nedan är konservativa.

HYRESINTÄKTER 2024 – 2033 (10 ÅR)
Hyresintäkter korrigeras årligen med 2% per år
100% hyresintäkter (SEK)
50% hyresintäkter ägare (SEK) / Period 2024 – 2027
2024
166 000
Hyresintäkter för ej renoverad stuga 2024 – 2025
2025
169 320
2026 (1)
206 570
(1) Utvändig renovering klar 2025 = +20 % högre hyrespris år 2026 och 2027
2027
210 702
TOTAL
752 592
376 296
50% x 752 072 = 376 296 SEK
60% hyresintäkter ägare (SEK) / Period 2028 – 2033
2028 (2)
278 126
(2) Invändig renovering slutförd 2027 = +30 % högre hyrespris och 10 % ökning av ägarens andel av hyresintäkterna (från 50 % till 60 %), från och med 2028
2029
283 689
2030
289 363
2031
295 150
2032
301 053
2033
307 074
TOTAL
1 754 455
1 052 672
60% x 1 754 455 = 1 052 672 SEK
57,0% genomsnitt hyresintäkter ägare (SEK) / Period 2024 – 2033
TOTAL
2 507 047
1  429 016
57% x 2 507 047 = 1 429 016 SEK

När en totalrenovering görs beräknas renoveringskostnaderna ligga någonstans runt 900 000 sek –1 000 000 sek. Detta är summan vi (LCS) betalade för totalrenoveringen av vår modellstuga S13:

  • Utomhus Renovering kostar mellan 550 000 – 600 000 SEK

  • Invändig renovering kostar mellan 350 000 – 400 000 SEK

  • Totalrenovering beräknad till 900 000 – 1 000 000 SEK

Se även följande länk för en mer detaljerad beskrivning av utvändig renovering av stuga S13:

https://langasjonas.com/renovering-modellstuga-s13/

HYRESINTÄKTER 2024 – 2043 (20 ÅR)
Hyresintäkter korrigeras årligen med 2% per år
100% hyresintäkter (SEK)
50% hyresintäkter ägare (SEK) / Period 2024 – 2027
2024
166 000
Hyresintäkter för ej renoverad stuga 2024 – 2025
2025
169 320
2026 (1)
206 570
(1) Utvändig renovering klar 2025 = +20 % högre hyrespris år 2026 och 2027
2027
210 702
TOTAL
752 592
376 296
50% x 752 072 = 376 296 SEK
60% hyresintäkter ägare (SEK) / Period 2028 – 2043
2028 (2)
278 126
(2) Invändig renovering slutförd 2027 = +30 % högre hyrespris och 10 % ökning av ägarens andel av hyresintäkterna (från 50 % till 60 %), från och med 2028
2029
283 689
2030
289 363
2031
295 150
2032
301 053
2033
307 074
2034
313 215
2035
319 480
2036
325 869
2037
332 387
2038
339 035
2039
345 815
2040
352 732
2041
359 786
2042
366 982
2043
374 321
TOTAL
5 184 077
3 110 446
60% x 5 184 077 = 3 110 446 SEK
58,73% genomsnitt hyresintäkter ägare (SEK) / Period 2024 – 2043
TOTAL
5 936 655
5 936 669
58,73% x 5 936 669 = 3 486 605