Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

A - Specifikation hyresintäkter

På små skärmar kan du behöva svepa med fingret för att se hela tabellen.

STUGA D – 469 000 SEK
HYRESINKOMSTPERIOD
MED RENOVERING
2024
1 år
2024-2033
10 år
2024-2043
20 år
1. MAXIMAL HYRESINTÄKTER
Totala hyresintäkter (baserat på genomsnittlig inkomst 2018-2023)
1 – Specifikation hyresintäkter 10-20 år
166 000
2 507 047
5 936 669
2. UTHYRNINGSVÄRDE EGEN ANVÄNDNING
Totalt hyresvärde baserat på att ägaren använder sin stuga 21 dagar per år.
2 – specifikationsvärde egen användning
D
21 000
317 157
751 024
3. HYRESINTÄKTER EXKLUSIVE EGET ANVÄNDNING (1-2)
Totala hyresintäkter att delas mellan stugägare och LCS (1-2).
145 000
2 189 890
5 185 645
4. HYRESINTÄKTER ÄGARE (3 – x%)
Hyresintäkter ägare:
50 % – 60% av den totala inkomsten (3).
A
72 500
1 248 237
3 045 529