Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

Vad betalar du i månadskostnader?

Den reella genomsnittliga månadskostnaden för varje stuga är cirka 75 000 SEK per år. LCS kommer även fortsättningsvis att betala den största delen av dessa kostnader. Endast 24 000 SEK per år tilldelas ägaren. Det innebär en månadskostnad på 2 000 SEK. Denna månadsavgift täcker många kostnader, som du kan se i översikten nedan. All befintlig inredning ingår också när du köper stugan. Du kan välja om du vill behålla den befintliga inredningen (möbler, sängar, lampor etc.), eller om du vill byta ut den mot andra möbler. Så även om de faktiska kostnaderna är ca 6 000 SEK per månad/per stuga så debiteras varje ägare endast för 2 000 SEK i månaden.

KOSTNADER SOM INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN
Befintlig inredning
Vid köp av stugan ingår all befintlig inredning
Vatten & Avlopp
Alla kostnader för vatten & avlopp ingår, inklusive underhåll, reparationer, byte av avloppspumpar, m.m.
El
Abonnemangskostnader för el + elförbrukning ingår
Internet / WIFI
Kostnader för internet (WIFI) ingår.
Sängkläder I
Täcken, kuddar och madrasskydd ingår. Eftersom vi tycker de är viktigt att våra gäster får rena, fina sängkläder, så byter vi även ut dessa regelbundet. Även själva sängmadrasser ingår (enligt vår basic standard). När man t.ex. vill ha sängmadrasser av högre kvalitet, så får ni så klart byta ut sängmadrasser på egen bekostnad mot andra sängmadrasser.
Sängkläder II
På grund av uthyrningsverksamheten tvättar vi alla sängkläder regelbundet, vilket alltså ingår i månadskostnader
Städutrustning
All städutrustning ingår: dammsugare, hink och mopp
Städmedel
Städmedel för att kunna städa stugan ingår också
Vårstädning / Höststädning
Innan säsongen städar vi stugan enligt våra städrutiner. Efter säsongen städar vi stuga enligt våra städrutiner. Eftersom vi vill ha samma renhet i varje stuga, kommer vårt städteam se till att stugan är finstädad på vår och höst, samt genom hela säsongen. Så klart är stugan ren och fin när ni själva kommer hit för att bo i er stuga. Allt detta ingår.
Köksinventarier
Köksinventarier ingår enlig stugans inventarielista: tallrikar, koppar, glas, kastruller, stekpanna, bestick, kaffebryggare, vattenkokare, m.m.
Städning
Vi tar hand om all städning av stuga vid utcheckning av gästerna när de har beställt slutstädning, samt kontroll och eventuell extra städning av stugorna när gäster städar själv.
Gräsklippning
Vi tar hand om hela stugbyn och klipper gräset regelbundet
Grönarbete
All grönarbete ingår, inklusive trimning, röjning och även borttagning av träd. Vi saltar även infartsvägarna minst en gång om året (innan Midsommar) för att minska damm.
Picknickbord
Vi bjuder på ett picknickbord, när ni väljer att bygga en altan vid stuga.
Snöröjning
När det snöar tar vi hand om snöröjning från entréväg, parkeringsplatser, infart till stugan, samt eventuell altan.
Brandvarnare
Brandvarnare, byte av batterier till brandvarnare tar vi hand om. Vi byter batterier varje år enlig våra rutiner.
Glasfönster
När en gäst krossar en glasruta kommer vi att fakturera gästen som krossade rutan (om vi vet vem som gjorde det). När detta inte lyckas kontaktar vi ditt stugförsäkringsbolag för att få ersättning för skadan. När skadeanmälan inte godkänns av ditt försäkringsbolag betalar vi alla kostnader själva. Eventuell självrisk betalas även av oss. Så du betalar aldrig något för eventuella skador på glasfönster. Enda undantaget är när du själv har orsakat skadan. I så fall kan du själv kontakta ditt försäkringsbolag för att få betalt för skadan.
Marken
LCS har ett tomträttsavtal med Karlshamns Kommun angående marken och betalar en tomträttsavgäld till kommunen. Dessa kostnader ingår i månadsavgiften.
KOSTNADER SOM INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN
Befintlig inredning
Vid köp av stugan ingår all befintlig inredning
Vatten & Avlopp
Alla kostnader för vatten & avlopp ingår, inklusive underhåll, reparationer, byte av avloppspumpar, m.m.
El
Abonnemangskostnader för el + elförbrukning ingår
Internet / WIFI
Kostnader för internet (WIFI) ingår.
Sängkläder I
Täcken, kuddar och madrasskydd ingår. Eftersom vi tycker de är viktigt att våra gäster får rena, fina sängkläder, så byter vi även ut dessa regelbundet. Även själva sängmadrasser ingår (enligt vår basic standard). När man t.ex. vill ha sängmadrasser av högre kvalitet, så får ni så klart byta ut sängmadrasser på egen bekostnad mot andra sängmadrasser.
Sängkläder II
På grund av uthyrningsverksamheten tvättar vi alla sängkläder regelbundet, vilket alltså ingår i månadskostnader
Städutrustning
All städutrustning ingår: dammsugare, hink och mopp
Städmedel
Städmedel för att kunna städa stugan ingår också
Vårstädning / Höststädning
Innan säsongen städar vi stugan enligt våra städrutiner. Efter säsongen städar vi stuga enligt våra städrutiner. Eftersom vi vill ha samma renhet i varje stuga, kommer vårt städteam se till att stugan är finstädad på vår och höst, samt genom hela säsongen. Så klart är stugan ren och fin när ni själva kommer hit för att bo i er stuga. Allt detta ingår.
Köksinventarier
Köksinventarier ingår enlig stugans inventarielista: tallrikar, koppar, glas, kastruller, stekpanna, bestick, kaffebryggare, vattenkokare, m.m.
Städning
Vi tar hand om all städning av stuga vid utcheckning av gästerna när de har beställt slutstädning, samt kontroll och eventuell extra städning av stugorna när gäster städar själv.
Gräsklippning
Vi tar hand om hela stugbyn och klipper gräset regelbundet
Grönarbete
All grönarbete ingår, inklusive trimning, röjning och även borttagning av träd. Vi saltar även infartsvägarna minst en gång om året (innan Midsommar) för att minska damm.
Picknickbord
Vi bjuder på ett picknickbord, när ni väljer att bygga en altan vid stuga.
Snöröjning
När det snöar tar vi hand om snöröjning från entréväg, parkeringsplatser, infart till stugan, samt eventuell altan.
Brandvarnare
Brandvarnare, byte av batterier till brandvarnare tar vi hand om. Vi byter batterier varje år enlig våra rutiner.
Glasfönster
När en gäst krossar en glasruta kommer vi att fakturera gästen som krossade rutan (om vi vet vem som gjorde det). När detta inte lyckas kontaktar vi ditt stugförsäkringsbolag för att få ersättning för skadan. När skadeanmälan inte godkänns av ditt försäkringsbolag betalar vi alla kostnader själva. Eventuell självrisk betalas även av oss. Så du betalar aldrig något för eventuella skador på glasfönster. Enda undantaget är när du själv har orsakat skadan. I så fall kan du själv kontakta ditt försäkringsbolag för att få betalt för skadan.
Marken
LCS har ett tomträttsavtal med Karlshamns Kommun angående marken och betalar en tomträttsavgäld till kommunen. Dessa kostnader ingår i månadsavgiften.
KOSTNADER SOM INTE INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN
Förbrukningsvaror
Diskmedel, handtvål, toalettpapper, disktrasa, disksvamp och andra förbrukningsartiklar ingår inte även om vi alltid har en befintlig toalettrulle på toaletten samt disktrasa och svamp. I övrigt är det viktigt att ha med sig de förbrukningsvaror man behöver för sin vistelse.
Städning stugägare
Precis som våra gäster kan välja att själva städa sin stuga, eller beställa slutstädning, kan du också bestämma dig för att städa stugan själv, eller beställa slutstädning. I så fall kontrollerar vi städningen och ej godkänd städning faktureras enligt bokningsvillkoren. Städar du stugan själv tillkommer inga extra kostnader, om städningen är godkänd. Vill du att vi ska ta hand om slutstädning efter att du varit i din stuga, då får du 200 kr rabatt på ordinarie städavgift. Denna städavgift behöver inte betalas utan vi lägger till denna som en kostnad till din hyresinkomstöversikt.
Målningsarbete
All målning av stugan görs av stugägaren. Följande gäller: 1/ Befintliga stugor utan renoverad exteriör: Ska målas med samma täckfärg som befintlig kulör. Färgen köps via LCS (till rabatterat pris). Egen färg får inte användas! Målning ska göras minst vart 10:e år. Om det behövs kan du måla oftare. 2/ Stugor som har renoverad exteriör (enlig modellstuga S13): Ska målas med lasyr. Lasyren köps från LCS (till ett rabatterat pris). Egen lasyr får inte användas! Målning ska göras vart 10:e år. Om det behövs eller önskas kan du måla oftare. 3/ Stugor som har nybyggd terrass: Bör oljas vart 4-5 år. Olja köps från LCS (till ett rabatterat pris). 4/ När du inte vill göra målar arbete själv kan du be om offert från LCS eller annan hantverkare eller målare. OBS: du kan låna vår ställning gratis när du målar. I så fall är det viktigt att boka ställningar i god tid via receptionen.
Utomhusarbete stugan
Allt arbete på utsidan av stugan är köparens ansvar. Detta inkluderar förutom målning alla nödvändiga reparationsarbeten och underhåll av stugan (väggar, tak, fönster och så vidare). Reparationer kan utföras av LCS, alternativt annat företag. Kontakta oss via kontaktformuläret.
Inomhusarbete stugan
Allt arbete på insidan av stugan är köparens ansvar.
Försäkring
Varje stuga behöver försäkras av köparen, både stugan och inredning. LCS kommer att behöva en kopia av din försäkring ifall vi behöver kontakta ditt försäkringsbolag (så att du inte behöver göra det). Oftast handlar det om glasrutaskador men självklart kan andra typer av skador uppstå som stormskador, vattenläckor etc. Eventuell självrisk betalas av stugägaren förutom glasrutaskador (se kostnader som ingår i månadsavgiften , under avsnittet ”glasfönster”)
Lampor
Vi rekommenderar att använda LED-lampor, alternativt andra typer av energisnåla lampor. Eftersom varje ägare kommer att använda olika lampor i sin stuga, kräver detta olika reservlampor. Det är därför viktigt att du som ägare tillhandahåller reservlampor i stugan så att vi kan byta ut dessa lampor vid behov. LED-lampor som har inbyggd LED-belysning behöver aldrig bytas ut och inga reservlampor kommer att behövas.
KOSTNADER SOM INTE INGÅR I MÅNADSAVGIFTEN
Förbrukningsvaror
Diskmedel, handtvål, toalettpapper, disktrasa, disksvamp och andra förbrukningsartiklar ingår inte även om vi alltid har en befintlig toalettrulle på toaletten samt disktrasa och svamp. I övrigt är det viktigt att ha med sig de förbrukningsvaror man behöver för sin vistelse.
Städning stugägare
Precis som våra gäster kan välja att själva städa sin stuga, eller beställa slutstädning, kan du också bestämma dig för att städa stugan själv, eller beställa slutstädning. I så fall kontrollerar vi städningen och ej godkänd städning faktureras enligt bokningsvillkoren. Städar du stugan själv tillkommer inga extra kostnader, om städningen är godkänd. Vill du att vi ska ta hand om slutstädning efter att du varit i din stuga, då får du 200 kr rabatt på ordinarie städavgift. Denna städavgift behöver inte betalas utan vi lägger till denna som en kostnad till din hyresinkomstöversikt.
Målningsarbete
All målning av stugan görs av stugägaren. Följande gäller: 1/ Befintliga stugor utan renoverad exteriör: Ska målas med samma täckfärg som befintlig kulör. Färgen köps via LCS (till rabatterat pris). Egen färg får inte användas! Målning ska göras minst vart 10:e år. Om det behövs kan du måla oftare. 2/ Stugor som har renoverad exteriör (enlig modellstuga S13): Ska målas med lasyr. Lasyren köps från LCS (till ett rabatterat pris). Egen lasyr får inte användas! Målning ska göras vart 10:e år. Om det behövs eller önskas kan du måla oftare. 3/ Stugor som har nybyggd terrass: Bör oljas vart 4-5 år. Olja köps från LCS (till ett rabatterat pris). 4/ När du inte vill göra målar arbete själv kan du be om offert från LCS eller annan hantverkare eller målare. OBS: du kan låna vår ställning gratis när du målar. I så fall är det viktigt att boka ställningar i god tid via receptionen.
Utomhusarbete stugan
Allt arbete på utsidan av stugan är köparens ansvar. Detta inkluderar förutom målning alla nödvändiga reparationsarbeten och underhåll av stugan (väggar, tak, fönster och så vidare). Reparationer kan utföras av LCS, alternativt annat företag. Kontakta oss via kontaktformuläret.
Inomhusarbete stugan
Allt arbete på insidan av stugan är köparens ansvar.
Försäkring
Varje stuga behöver försäkras av köparen, både stugan och inredning. LCS kommer att behöva en kopia av din försäkring ifall vi behöver kontakta ditt försäkringsbolag (så att du inte behöver göra det). Oftast handlar det om glasrutaskador men självklart kan andra typer av skador uppstå som stormskador, vattenläckor etc. Eventuell självrisk betalas av stugägaren förutom glasrutaskador (se kostnader som ingår i månadsavgiften , under avsnittet ”glasfönster”)
Lampor
Vi rekommenderar att använda LED-lampor, alternativt andra typer av energisnåla lampor. Eftersom varje ägare kommer att använda olika lampor i sin stuga, kräver detta olika reservlampor. Det är därför viktigt att du som ägare tillhandahåller reservlampor i stugan så att vi kan byta ut dessa lampor vid behov. LED-lampor som har inbyggd LED-belysning behöver aldrig bytas ut och inga reservlampor kommer att behövas.