Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

Bilagor & Blanketter

Köpeavtal + Bilaga A

Vid köp av stugan ska ett köpeavtal fyllas i och skrivas under. Köpeavtalet reglerar köp av stugan. Köpeavtal Bilaga A regleras nyttjanderätt av marken, samt detaljer kring hyresintäkter, månadskostnader, samt övriga rättigheter och skyldigheter.

Bilaga B

Besiktningsprotokoll används när Säljaren och Köpare skriver köpeavtal. I detta protokoll beskrivs eventuella fel i stugan som behövs åtgärdas av Säljaren, samt övriga byggtekniska detaljer som är viktigt att dokumenteras vid köp av stugan.

Bilaga B – Besiktningsprotokoll – Ladda ner besiktningsprotokoll

Bilaga C

Nedanstående översikter visar en karta över området där stugorna befinner sig. I dessa översikter syns placering av terrasserna, samt stugornas försäljningspris.

  • Bilaga C – Södra Stugbyn Översikt – Ladda ner

  • Bilaga C – Norra Stugbyn Översikt – Ladda ner

  • Bilaga C – F01-F07 Stugor Översikt – Ladda ner

Bilaga D

Här beskrivs vad man ska tänka på när man vill utföra ett utomhus- eller inomhusrenovering. Innan man planerar en renovation ska man noggrann läsa igenom detta dokument, så att man känner till alla regler, restriktioner, m.m. kring renovationsarbetet.

  • Bilaga D – Renovationsmoduler – Ladda ner

Bilaga E

Detta formulär ska fyllas in när man planerar ett utomhus- eller inomhus renovation. Anledning att behöva fylla i detta formulär är för att LCS ska veta vad du ska göra och när och hur. Samtidigt är det viktigt att få information om hur mycket bullerstörning renovationsarbete kan medföra, vilket är viktigt med hänsyn till övriga gäster som bor i anhöriga stugor.

  • Bilaga E – Ombyggnation & Renovation Formulär – Ladda ner

Bilaga F

Här hittar du några intressanta ritningar till din stuga. Du kan renovera din stuga efter en av dessa ritningar, alternativ använda dessa ritningar som inspiration och exempel till dina egna ritningar

Bilaga G

Här beskrivs dina rättigheter, samt skyldigheter, kring underhållsarbete. Dels kommer Säljaren att ansvara för en del av allt underhållsarbete på/runt stugorna, och till annat del kommer Köparen ansvarar för en del av underhåll på sin stuga.

  • Bilaga G – Underhållsarbete – Ladda ner

Bilaga H

Som stugägare får man njuta av alla campingaktiviteter (båtar, kanoter, kajaker, SUP, minigolf) helt gratis! I denna bilaga beskrivs reglerna kring användning av dessa gratis aktiviteter.

  • Bilaga H – Gratis Aktiviteter – Ladda ner

Bilaga J

Varje stugägare kan ansöka om en förvaringsbox till sin (renoverade) stuga hos LCS. I denna bilaga kan du läsa mer om förvaringsboxen, samt hur man kan få en sådan förvaringsbox.

Bilaga K

Varje stuga har köksinventarier enligt inventarielistan. När något på inventarielistan behöver bytas ut eller kompletteras tar vi hand om det. Detta ingår i din månadsavgift. Om du vill komplettera köksinventariet med extra artiklar som inte finns med i inventarielistan kan du ta med dessa själv. Sedan kan du välja om du vill lämna dessa extra saker i stugan, så att gästerna kan använda dessa saker också eller så tar du hem dem igen eller förvarar dem på en separat plats i din stuga som du kan låsa.