Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

A - Specifikation hyresintäkter

På små skärmar kan du behöva svepa med fingret för att se hela tabellen.

STUGA A – 289 000 SEK
HYRESINKOMSTPERIOD
MED RENOVERING
2024
1 år
2024-2033
10 år
2024-2043
20 år
1. MAXIMAL HYRESINTÄKTER
Totala hyresintäkter (baserat på genomsnittlig inkomst 2018-2023)
1-specifikation hyresintäkter 10-20 år
75 000
1 132 702
2 682 230
2. UTHYRNINGSVÄRDE EGEN ANVÄNDNING
Totalt hyresvärde baserat på att ägaren använder sin stuga 21 dagar per år.
2-specifikationsvärde egen användning
D
16 000
241 643
572 209
3. HYRESINTÄKTER EXKLUSIVE EGET ANVÄNDNING (1-2)
Totala hyresintäkter att delas mellan stugägare och LCS (1-2).
59 000
891 059
2 110 021
4. HYRESINTÄKTER ÄGARE (3 – x%)
Hyresintäkter ägare:
50 % – 60% av den totala inkomsten (3).
A
29 500
507 903
1 239 215