Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

A - Specificatie van huurinkomsten

Op kleine schermen moet u mogelijk met uw vinger vegen om de hele tabel te zien.

HUISJE A – 289 000 SEK
HUURINKOMSTEN PERIODE
MET RENOVATIE
2024
1 jaar
2024-2033
10 jaar
2024-2043
20 jaar
1. MAXIMALE HUURINKOMSTEN
Totale huurinkomsten (gebaseerd op gemiddelde inkomsten 2018-2023)
1-specificatie huurinkomsten 10-20 jaar
75 000
1 132 702
2 682 230
2. HUURWAARDE EIGEN GEBRUIK
Totale huurwaarde gebaseerd op de eigenaar die zijn huisje 21 dagen per jaar gebruikt.
2 specificatiewaarde eigen gebruik
D
16 000
241 643
572 209
3. HUUROPBRENGSTEN EXCLUSIEF EIGEN GEBRUIK (1-2)
Totale huuropbrengst te verdelen tussen eigenaar huisje en LCS (1-2).
59 000
891 059
2 110 021
4. HUURRENDEMENT EIGENAARS (3 – x%)
Eigenaars van huurinkomsten:
50% – 60% van het totale inkomen (3).
A
29 500
507 903
1 239 215