Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

A - Specifikation hyresintäkter

På små skärmar kan du behöva svepa med fingret för att se hela tabellen.

STUGA C – 349 000 SEK
HYRESINKOMSTPERIOD
MED RENOVERING
2024
1 år
2024-2033
10 år
2024-2043
20 år
1. MAXIMAL HYRESINTÄKTER
Totala hyresintäkter (baserat på genomsnittlig inkomst 2018-2023)
1 – Specifikation hyresintäkter 10-20 år
95 000
1 434 756
3 397 491
2. UTHYRNINGSVÄRDE EGEN ANVÄNDNING
Totalt hyresvärde baserat på att ägaren använder sin stuga 21 dagar per år.
2 – specifikationsvärde egen användning
D
16 900
255 236
604 396
3. HYRESINTÄKTER EXKLUSIVE EGET ANVÄNDNING (1-2)
Totala hyresintäkter att delas mellan stugägare och LCS (1-2).
78 100
1 179 520
2 793 095
4. HYRESINTÄKTER ÄGARE (3 – x%)
Hyresintäkter ägare:
50 % – 60% av den totala inkomsten (3).
A
39 050
672 326
1 640 385