Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

1 - Specifikation hyresintäkter 10 – 20 år

På små skärmar kan du behöva svepa med fingret för att se hela tabellen.

När du renoverar din stuga kommer hyresintäkterna att öka av tre anledningar:

  1. Vi höjer hyrespriset (per dag) för din stuga med cirka 20 % extra efter extern renovering och med 30 % extra efter invändig renovering.

  2. Antalet dagar på året som din stuga kan hyras ut kommer att öka, eftersom vi kan hyra ut din stuga 12 månader per år (mot 7 månader med en ej renoverad stuga) och även på grund av den större målgruppen som söker efter semesterbostäder med högre standard.

  3. Din andel av hyresintäkterna ökar från 50 % till 60 %, efter genomförd både extern och invändig renovering.

Nedan räknar vi åt dig vad hyresintäkterna blir för, återigen, en stuga på 319 000 SEK samtidigt som du spenderar 2 veckors semester i din stuga i juli och 1 vecka i oktober. Men nu med följande renoveringsscenario: exteriör renovering av stugan klar i slutet av 2025 och en invändig renovering klar i slutet av 2027.

Det innebär självklart att vi börjar 2024 och 2025 med hyresintäkterna för en ej renoverad stuga, så under dessa två år är hyresintäkterna desamma som i vårt exempel för en ej renoverad stuga.

Observera att vi i vår beräkning inte har tagit med den positiva effekten av att kunna hyra ut din stuga fler dagar per år (b), då vi inte har historiska data för att bedöma denna effekt och vi föredrar att inte räkna med denna extra positiva effekten. Det betyder att beräkningarna nedan är konservativa.

HYRESINTÄKTER 2024 – 2033 (10 ÅR)
Hyresintäkter korrigeras årligen med 2% per år
100% hyresintäkter (SEK)
50% hyresintäkter ägare (SEK) / Period 2024 – 2027
2024
81 000
Hyresintäkter för ej renoverad stuga 2024 – 2025
2025
82 620
2026 (1)
100 796
(1) Utvändig renovering klar 2025 = +20 % högre hyrespris år 2026 och 2027
2027
102 812
TOTAL
367 228
183 614
50% x 367 228 = 183 614 SEK
60% hyresintäkter ägare (SEK) / Period 2028 – 2033
2028 (2)
135 712
(2) Invändig renovering slutförd 2027 = +30 % högre hyrespris och 10 % ökning av ägarens andel av hyresintäkterna (från 50 % till 60 %), från och med 2028
2029
138 427
2030
141 195
2031
144 019
2032
146 899
2033
149 837
TOTAL
856 090
513 654
60% x 856 090 = 513 654 SEK
57,0% genomsnitt hyresintäkter ägare (SEK) / Period 2024 – 2033
TOTAL
1 223 318
697 268
57% x 1 223 318 = 697 268 SEK

När en totalrenovering görs beräknas renoveringskostnaderna ligga någonstans runt 900 000 sek – 1 000 000 sek. Detta är summan vi (LCS) betalade för totalrenoveringen av vår modellstuga S13:

  • Utomhus Renovering kostar mellan 550 000 – 600 000 SEK

  • Invändig renovering kostar mellan 350 000 – 400 000 SEK

  • Totalrenovering beräknad till 900 000 – 1 000 000 SEK

Se även följande länk för en mer detaljerad beskrivning av utvändig renovering av stuga S13:

https://langasjonas.com/renovering-modellstuga-s13/

HYRESINTÄKTER 2024 – 2043 (20 ÅR)
Hyresintäkter korrigeras årligen med 2% per år
100% hyresintäkter (SEK)
50% hyresintäkter ägare (SEK) / Period 2024 – 2027
2024
81 000
Hyresintäkter för ej renoverad stuga 2024 – 2025
2025
82 620
2026 (1)
100 796
(1) Utvändig renovering klar 2025 = +20 % högre hyrespris år 2026 och 2027
2027
102 812
TOTAL
367 228
183 614
50% x 367 228 = 183 614 SEK
60% hyresintäkter ägare (SEK) / Period 2028 – 2043
2028 (2)
135 712
(2) Invändig renovering slutförd 2027 = +30 % högre hyrespris och 10 % ökning av ägarens andel av hyresintäkterna (från 50 % till 60 %), från och med 2028
2029
138 426
2030
141 195
2031
144 018
2032
146 899
2033
149 837
2034
152 834
2035
155 890
2036
159 008
2037
162 188
2038
165 432
2039
168 741
2040
172 115
2041
175 558
2042
179 069
2043
182 650
TOTAL
2 529 572
1 517 743
60% x 2 529 572 = 1 517 743 SEK
58,73% genomsnitt hyresintäkter ägare (SEK) / Period 2024 – 2043
TOTAL
2 896 800
1 701 357
58,73% x 2 896 800 = 1 701 357 SEK