Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

B - Specifikation av kostnader

Beräknade kostnader per stuga/per år är ca 75 000 sek. Detta inkluderar alla kostnader för underhåll, personal, omkostnader, samt alla kostnader som nämns i översikten ”hur stora är månadskostnader”. Av dessa kostnader tilldelas stugägaren 24 000 sek. Alla övriga kostnader betalas av LCS.

När man återigen korrigerar detta belopp på 24 000 sek med 2% inflation/år blir de totala kostnaderna 262 790 sek för ägaren under perioden 2024 – 2033.

När man återigen korrigerar detta belopp på 24 000 sek med 2% inflation/år blir de totala kostnaderna 583 130 sek för ägaren under perioden 2024 – 2043.

KOSTNADER 2024 – 2043
Hyresvärde egen användning (SEK)
Årlig ökning hyresvärde (inflationsjusterad)
2024
24 000
2%
2025
24 480
2%
2026
24 969
2%
2027
25 468
2%
2028
25 978
2%
2029
26 497
2%
2030
27 027
2%
2031
27 568
2%
2032
28 119
2%
2033
28 682
2%
TOTAL 2024 – 2033
262 790
2034
29 255
2%
2035
29 840
2%
2036
30 437
2%
2037
31 046
2%
2038
31 667
2%
2039
32 300
2%
2040
32 946
2%
2041
33 605
2%
2042
34 277
2%
2043
34 963
2%
TOTAL 2024 – 2043
583 130