Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

A - Specificatie van huurinkomsten

Op kleine schermen moet u mogelijk met uw vinger vegen om de hele tabel te zien.

CABINE B – 319 000 SEK
HUURINKOMSTEN PERIODE
MET RENOVATIE
2024
1 jaar
2024-2033
10 jaar
2024-2043
20 jaar
1. MAXIMALE HUURINKOMSTEN
Totale huurinkomsten (gebaseerd op gemiddelde inkomsten 2018-2023)
1-specificatie huurinkomsten 10-20 jaar
81 000
1 159 892
2 682 195
2. HUURWAARDE EIGEN GEBRUIK
Totale huurwaarde gebaseerd op de eigenaar die zijn huisje 21 dagen per jaar gebruikt.
2 specificatiewaarde eigen gebruik
D
16 500
241 650
572 650
3. HUUROPBRENGSTEN EXCLUSIEF EIGEN GEBRUIK (1-2)
Totale huuropbrengst te verdelen tussen eigenaar huisje en LCS (1-2).
64 500
918 242
2 109 545
4. HUURRENDEMENT EIGENAARS (3 – x%)
Eigenaars van huurinkomsten:
50% – 60% van het totale inkomen (3).
A
32 500
523 398
1 238 936