Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

A - specifikation hyresintäkter

På små skärmar kan du behöva svepa med fingret för att se hela tabellen.

STUGA D – 469 000 SEK
HYRESINKOMSTPERIOD
UTAN RENOVERING
2024
1 år
2024-2033
10 år
2024-2043
20 år
1. MAXIMAL HYRESINTÄKTER
Totala hyresintäkter (baserat på genomsnittlig inkomst 2018-2023)
1-specifikation hyresintäkter 10-20 år
166 000
1 817 654
4 033 363
2. UTHYRNINGSVÄRDE EGEN ANVÄNDNING
Totalt hyresvärde baserat på att ägaren använder sin stuga 21 dagar per år.
2-specifikationsvärde egen användning
D
21 000
229 944
510 245
3. HYRESINTÄKTER EXKLUSIVE EGET ANVÄNDNING (1-2)
Totala hyresintäkter att delas mellan stugägare och LCS (1-2).
145 000
1 587 710
3 523 118
4. HYRESINTÄKTER ÄGARE (3 – 50%)
Hyresintäkter ägare:
50 % av den totala inkomsten (3).
A
72 500
793 855
1 761 559