Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

A - specifikation hyresintäkter

På små skärmar kan du behöva svepa med fingret för att se hela tabellen.

STUGA A – 289 000 SEK
HYRESINKOMSTPERIOD
UTAN RENOVERING
2024
1 år
2024 – 2033
10 år
2024 – 2043
20 år
1. MAXIMAL HYRESINTÄKTER
Totala hyresintäkter (baserat på genomsnittlig inkomst 2018-2023)
1-specifikation hyresintäkter 10-20 år
75 000
821 229
1 822 303
2. UTHYRNINGSVÄRDE EGEN ANVÄNDNING
Totalt hyresvärde baserat på att ägaren använder sin stuga 21 dagar per år.
2-specifikationsvärde egen användning
D
16 000
175 196
388 758
3. HYRESINTÄKTER EXKLUSIVE EGET ANVÄNDNING (1-2)
Totala hyresintäkter att delas mellan stugägare och LCS (1-2).
59 000
646 033
1 433 545
4. HYRESINTÄKTER ÄGARE (3 – 50%)
Hyresintäkter ägare:
50 % av den totala inkomsten (3).
A
29 500
323 016
716 772