Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

1 - Specifikation hyresintäkter 10 - 20 år

På små skärmar kan du behöva svepa med fingret för att se hela tabellen.

HYRESINTÄKTER 2024
STUGA
A
B
C
D
289 000
319 000
349 000
469 000
Prognostiserat minimibelopp hyresintäkter
68 000
72 000
85 000
162 000
Prognostiserat maximalbelopp hyresintäkter
82 000
90 000
105 000
170 000
Genomsnittligt belopp hyresintäkter
75 000
81 000
95 000
166 000

Hyresintäkterna varierar mellan cirka 162 000 SEK och 170 000 SEK per år. Detta är hyresintäkterna, baserat på ett genomsnitt över de senaste 5 åren. Hyresintäkterna för varje enskild stuga bestäms av de bokningar som görs av våra gäster, vilket gör att vi inte kan garantera ett minimibelopp för hyresintäkter. Vi gör dock vårt bästa för att hålla skillnaden mellan “minimumsbelopp” och “maximibelopp” så liten som möjligt för att säkerställa en stabil hyresintäkt för alla ägare. I våra beräkningar använder vi de genomsnittliga hyresintäkterna.

När du inte renoverar din stuga kommer dina hyresintäkter att vara desamma varje år. Den enda förändring som gjorts av dessa hyresintäkter är den årliga korrigeringen med inflationen, som i detta exempel är 2%.

HYRESINTÄKTER 2024 – 2043
Hyresintäkter (SEK)
Ökning hyresintäkter (inflationsjusterad)
2024
166 000
2%
2025
169 320
2%
2026
172 706
2%
2027
176 161
2%
2028
179 684
2%
2029
183 277
2%
2030
186 943
2%
2031
190 682
2%
2032
194 495
2%
2033
198 385
2%
TOTAL 2024 – 2033
1 817 654
2034
202 353
2%
2035
206 400
2%
2036
210 528
2%
2037
214 738
2%
2038
219 033
2%
2039
223 414
2%
2040
227 882
2%
2041
232 440
2%
2042
237 088
2%
2043
241 830
2%
TOTAL 2024 – 2043
4 033 363