Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

1 - Specifikation hyresintäkter 10 - 20 år

På små skärmar kan du behöva svepa med fingret för att se hela tabellen.

HYRESINTÄKTER 2024
STUGA
A
B
C
D
289 000
319 000
349 000
469 000
Prognostiserat minimibelopp hyresintäkter
68 000
72 000
85 000
162 000
Prognostiserat maximalbelopp hyresintäkter
82 000
90 000
105 000
170 000
Genomsnittligt belopp hyresintäkter
75 000
81 000
95 000
166 000

Hyresintäkterna varierar mellan cirka 68 000 SEK och 82 000 SEK per år. Detta är hyresintäkterna, baserat på ett genomsnitt över de senaste 5 åren. Hyresintäkterna för varje enskild stuga bestäms av de bokningar som görs av våra gäster, vilket gör att vi inte kan garantera ett minimibelopp för hyresintäkter. Vi gör dock vårt bästa för att hålla skillnaden mellan “minimumsbelopp” och “maximibelopp” så liten som möjligt för att säkerställa en stabil hyresintäkt för alla ägare. I våra beräkningar använder vi de genomsnittliga hyresintäkterna.

När du inte renoverar din stuga kommer dina hyresintäkter att vara desamma varje år. Den enda förändring som gjorts av dessa hyresintäkter är den årliga korrigeringen med inflationen, som i detta exempel är 2%.

HYRESINTÄKTER 2024 – 2043
Hyresintäkter (SEK)
Ökning hyresintäkter (inflationsjusterad)
2024
75 000
2%
2025
76 500
2%
2026
78 030
2%
2027
79 591
2%
2028
81 182
2%
2029
82 806
2%
2030
84 462
2%
2031
86 151
2%
2032
87 874
2%
2033
89 632
2%
TOTAL 2024 – 2033
821 229
2034
91 425
2%
2035
93 253
2%
2036
95 118
2%
2037
97 020
2%
2038
98 961
2%
2039
100 940
2%
2040
102 959
2%
2041
105 018
2%
2042
107 118
2%
2043
109 261
2%
TOTAL 2024 – 2043
1 822 303