Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

B - Specificatie van kosten

De geschatte kosten per huisje/per jaar zijn ongeveer 75000 SEK. Dit is inclusief alle kosten voor onderhoud, personeel, overheadkosten en alle kosten in het overzicht “hoe hoog zijn de maandelijkse kosten“. Van deze kosten krijgt de eigenaar van het huisje 24 000 SEK. Alle andere kosten worden door het LCS betaald.

Wanneer dit bedrag van 240 00 SEK wordt gecorrigeerd met 2% inflatie/jaar, bedragen de totale kosten 262 790 SEK. voor de eigenaar in de periode 2024 – 2033.

Wanneer dit bedrag van 24 000 SEK wordt gecorrigeerd met 2% inflatie/jaar, bedragen de totale kosten 583 130 SEK. voor de eigenaar in de periode 2024 – 2043

KOSTEN 2024 – 2043 (sek)
Jaarlijkse kosten
Inflatie aanpassing
2024
24 000
2%
2025
24 480
2%
2026
24 969
2%
2027
25 468
2%
2028
25 978
2%
2029
26 497
2%
2030
27 027
2%
2031
27 568
2%
2032
28 119
2%
2033
28 682
2%
TOTAAL 2024 – 2033
262 790
2034
29 255
2%
2035
29 840
2%
2036
30 437
2%
2037
31 046
2%
2038
31 667
2%
2039
32 300
2%
2040
32 946
2%
2041
33 605
2%
2042
34 277
2%
2043
34 963
2%
TOTAAL 2024 – 2043
583 130