Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

1 - Specificatie van huurinkomsten 10 - 20 jaar

Op kleine schermen moet u mogelijk met uw vinger vegen om de hele tabel te zien.

Als u uw huisje renoveert, zullen uw huurinkomsten om drie redenen stijgen:

  1. Wij verhogen de huurprijs (per dag) van uw vakantiehuis met ongeveer 20% extra na een externe renovatie en met 30% extra na een interne renovatie.

  2. Het aantal dagen per jaar dat uw huisje verhuurd kan worden zal toenemen, omdat we uw huisje 12 maanden per jaar kunnen verhuren (vergeleken met 7 maanden bij een niet-gerenoveerde huisje) en ook vanwege de grotere doelgroep die op zoek is naar vakantieaccommodatie van een hogere standaard.

  3. Uw aandeel in de huurinkomsten stijgt van 50% naar 60%, na de voltooiing van zowel externe als interne renovaties.

Hieronder berekenen we voor u wat de huuropbrengst zal zijn voor, alweer, een huisje van 289.000 SEK terwijl u 2 weken vakantie in uw huisje doorbrengt in juli en 1 week in oktober. Maar nu met het volgende renovatiescenario: buitenrenovatie van het huisje voltooid tegen eind 2025 en een binnenrenovatie voltooid tegen eind 2027.

Dit betekent natuurlijk dat we in 2024 en 2025 beginnen met de huurinkomsten voor een niet gerenoveerd huisje, dus in deze twee jaren zijn de huurinkomsten hetzelfde als in ons voorbeeld voor een niet gerenoveerd huisje.

Houd er rekening mee dat we het positieve effect van het feit dat u uw vakantiehuis meer dagen per jaar kunt verhuren (b) niet in onze berekening hebben opgenomen, omdat we geen historische gegevens hebben om dit effect te beoordelen en we dit extra positieve effect liever niet meetellen. Dit betekent dat de onderstaande berekeningen conservatief zijn.

HUURINKOMSTEN 2024 – 2033 (10 JAAR)
Huurinkomsten worden jaarlijks met 2% gecorrigeerd
100% huuropbrengsten (SEK)
50% huurinkomsten eigenaar (SEK) / Periode 2024 – 2027
2024
75 000
Huurinkomsten voor niet-vernieuwde huisjes 2024 – 2025
2025
76 500
2026 (1)
93 330
(1) Buitenrenovatie voltooid in 2025 = +20% hogere huurprijs in 2026 en 2027.
2027
95 197
TOTAAL
340 027
170 013
50% x 340 027 = 170 013 SEK
60% huurinkomsten eigenaar (SEK) / Periode 2028 – 2033
2028 (2)
125 660
(2) Binnenrenovatie voltooid in 2027 = +30% hogere huurprijs en 10% stijging van het aandeel van de eigenaar in de huurinkomsten (van 50 % tot 60 %), vanaf 2028.
2029
128 173
2030
130 736
2031
133 351
2032
136 018
2033
138 738
TOTAAL
792 675
475 605
60% x 792 675 = 475 605 SEK
57,0% gemiddelde huuropbrengst eigenaar (SEK) / Periode 2024 – 2033
TOTAAL
1 132 702
645 618
57% x 1 132 702 = 645 618 SEK

Bij een totale renovatie worden de renovatiekosten geschat op ongeveer 900.000 SEK -1.000.000 SEK. Dit is het bedrag dat wij (LCS) hebben betaald voor de totale renovatie van onze modelhut S13:

  • Renovatie buiten kost tussen 550 000 – 600 000 SEK.

  • Renovatie van het interieur kost tussen 350 000 – 400 000 SEK.

  • Totale renovatie geschat op 900 000 – 1 000 000 SEK.

Zie ook de volgende link voor een meer gedetailleerde beschrijving van de renovatie van de buitenkant van cottage S13:

https://langasjonas.com/nl/renovatie-van-modelhuisje-s13/

HUURINKOMSTEN 2024 – 2043 (20 JAAR)
Huurinkomsten worden jaarlijks met 2% gecorrigeerd
100% huuropbrengsten (SEK)
50% huurinkomsten eigenaar (SEK) / Periode 2024 – 2027
2024
75 000
Huurinkomsten voor niet-vernieuwde huisjes 2024 – 2025
2025
76 500
2026 (1)
93 330
(1) Buitenrenovatie voltooid in 2025 = +20% hogere huurprijs in 2026 en 2027.
2027
95 197
TOTAAL
340 027
170 013
50% x 340 027 = 170 013 SEK
60% huurinkomsten eigenaar (SEK) / Periode 2028 – 2043
2028 (2)
125 660
(2) Binnenrenovatie voltooid in 2027 = +30% hogere huurprijs en 10% stijging van het aandeel van de eigenaar in de huurinkomsten (van 50 % tot 60 %), vanaf 2028.
2029
128 173
2030
130 736
2031
133 351
2032
136 018
2033
138 738
2034
141 513
2035
144 343
2036
147 230
2037
150 175
2038
153 178
2039
156 242
2040
159 367
2041
162 554
2042
165 805
2043
169 121
TOTAAL
2 342 203
1 405 322
60% x 2 342 203 = 1 405 322 SEK
58,73% gemiddelde huuropbrengst eigenaar (SEK) / Periode 2024 – 2043
TOTAAL
2 682 230
1 575 335
58,73% x 2 682 230 = 1 575 335 SEK