Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

Renovering utomhus – Vilka regler gäller?

Hur ska utsidan av stugan se ut?

Med 40 nya ägare i 40 stugor behövs självklart vissa regler. Vi vill inte att någon ägare till någon stuga ska måla sin stuga gul eller orange, eller kanske bygga ett staket runt sin stuga, eller göra något som kan leda till konflikter eller helt enkelt göra något som inte passar i vår miljö. Vi måste också ta hänsyn till de regler och föreskrifter som Karlshamns kommun har tagit fram för detta område i sin områdesplan.

Det som är viktigt med tanke på utseendet på både Norra Stugbyn och Södra Stugbyn som helhet är att alla stugor ska se likadana ut utvändigt, både vad gäller färg och konstruktion. En altan ska överensstämma med de byggritningar som vi har gjort, och vara byggda av någon av våra godkända hantverkare, samt byggas inom byggnadsnämndens föreskrifter från Karlshamns kommun.

För att få en uppfattning om hur utsidan av stugorna kommer att behöva se ut kan du titta på vår modellstuga S13. Denna stuga är redan färdig vad gäller utsidan. Denna stuga har nytt tak och ny fasad (med isolering), nya dörrar och fönster, en stor terrass och en värmepump.

Bara så du vet finns det ingen skyldighet att renovera din stuga, men när du gör det ska det göras på samma sätt som stuga S13 och enligt beskrivningar som du kan läsa mer om under ”Renovationsmoduler”. Även om det finns dessa strikta regler gällande utvändig renovering av stugan så finns det bara ett fåtal regler gällande invändig renovering av stugan. Där har du stor frihet i hur du vill renovera. Du kan läsa mer om inomhusrenovering under ”inomhusrenovering – vilka regler gäller?”

Vad gäller vid renovering utomhus?

Skärpta regler gäller som sagt för alla anpassningar av stugans exteriör enligt följande:

 1. Renoveringen av stugans exteriör ska utföras enligt byggritningar och föreskrifter från LCS.

 2. Utvändiga renoveringar får endast utföras av ett erkänt och LCS-godkänt företag. Detta för att garantera kvalitet, för att kunna kräva garantier och för att säkerställa att alla stugor utförs på samma sätt och med samma kvalitet.

 3. För de utvändiga renoveringarna samarbetar vi helst med Korsliden Bygg & Förvaltning AB, som även gjort renoveringen av S13 åt oss, samt bland annat vår nya servicebyggnad. De levererar ett kvalitetsjobb och kan lätt konkurrera med andra byggföretag om att erbjuda bästa möjliga pris. Vi ser helst att du använder Korsliden för alla dina renoveringsprojekt, precis som vi gör. Föredrar du att anlita ett annat byggföretag så finns möjlighet till detta, men i så fall måste byggföretaget godkännas av oss.

 4. Varje ombyggnad eller renovering av din stuga ska anmälas till oss genom att skicka in blanketten ”Ombyggnad & Renovering” där du kan beskriva vad du vill göra, vem som ska utföra jobbet och när det är planerat att utföras. LCS undersöker sedan i vilken utsträckning byggföretaget eller hantverkaren i fråga är tillräckligt skicklig och pålitlig, varefter godkännande kan ges för renoveringen.

 5. Kostnaderna för renoveringen bekostas av stugägaren. När renoveringen utförs av ett byggföretag eller hantverkare (t.ex. Korsliden) har du även rätt till 30 % stöd via ROT-avdrag (gäller endast invånare i Sverige som är skattskyldiga i Sverige).

 6. Det är inte tillåtet att göra ändringar på utsidan av stugan, annat än vad som beskrivs i dokumentet ”Renovationsmoduler”. När du är osäker på något bör du kontakta LCS och be om råd. Börja aldrig ändra något på din stuga. Det skulle innebära att du tar en risk att LSC inte godkänner det du har gjort, och du måste återställa eller göra om renoveringen på eller i din stuga. Genom att skriva på köpeavtalet godkänner du att LCS bestämmer vad som är tillåtet eller inte. Naturligtvis kommer vi också att ta en diskussion vid eventuell meningsskillnad, men i slutändan är det LCS som behöver fatta beslut enligt köpeavtalet, samt reglerna och reglerna för The Lake Project, som skrivs ner i detta dokument, och Karlshamns kommuns områdesplan.

Generellt kan man säga att följande regler måste följas:

 • Inget permanent staket får placeras

 • Ingen annan struktur får byggas eller placeras på eller i närheten av stugan

 • Inga föremål får fästas på ytterväggen

 • Inga ändringar får göras på exteriören

Det är dock tillåtet med följande:

 • Dina egna trädgårdsstolar och/eller solstol, hängmatta m.m.

 • Egen mobil grill

 • Andra tillfälliga föremål som tas hem efter att du lämnat stugan, eller förvaras i ett – av oss godkänt – förråd vid din stuga