Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

Renovering utomhus

När det gäller utomhusrenovering vill vi göra skillnad på våra stugor i vår Norra & Södra Stugbyn och våra premiumstugor F01-F10, S13 och N01.

NORRA & SÖDRA STUGBYN

Med 40 nya ägare i 40 stugor behövs självklart vissa regler. Vi vill inte att någon ägare till någon stuga ska måla sin stuga gul eller orange, eller kanske bygga ett staket runt sin stuga, eller göra något som kan leda till konflikter eller helt enkelt göra något som inte passar i vår miljö. Vi måste också ta hänsyn till de regler och föreskrifter som Karlshamns kommun har tagit fram för detta område i sin områdesplan.

Det som är viktigt med tanke på utseendet på både Norra Stugbyn och Södra Stugbyn som helhet är att alla stugor ska se likadana ut utvändigt, både vad gäller färg och konstruktion. En altan ska överensstämma med de byggritningar som vi har gjort, och vara byggda av någon av våra godkända hantverkare, samt byggas inom byggnadsnämndens föreskrifter från Karlshamns kommun.

För att få en uppfattning om hur utsidan av stugorna kommer att behöva se ut kan du titta på vår modellstuga S13. Denna stuga är redan renoverad enligt våra riktlinjer. Denna stuga har nytt tak och ny fasad (med isolering), nya dörrar och fönster, en stor terrass och en värmepump.

Bara så du vet finns det ingen skyldighet att renovera din stuga, men när du gör det ska det göras på samma sätt som stuga S13 och enligt beskrivningar som du kan läsa mer om under ”Renovationsmoduler”. Du har frihet att välja var du vill ha fönster och dörrar, eftersom dessa måste “matcha” med de invändiga renoveringarna som du har i åtanke.

Även om det finns dessa relativ strikta regler gällande utvändig renovering av stugan så finns det bara ett fåtal regler gällande invändig renovering av stugan. Där har du stor frihet i hur du vill renovera. Du kan läsa mer om inomhusrenovering under ”Renovering Inomhus.

Vad gäller vid renovering utomhus?

Följande regler gäller för alla justeringar av husets utsida:

 1. Renoveringen av stugans exteriör ska utföras enligt byggritningar och föreskrifter från LCS.

 2. Utvändiga renoveringar får endast utföras av ett erkänt och LCS-godkänt företag. Detta för att garantera kvalitet, för att kunna kräva garantier och för att säkerställa att alla stugor utförs på samma sätt och med samma kvalitet.

 3. För de utvändiga renoveringarna samarbetar vi helst med Korsliden Bygg & Förvaltning AB, som även gjort renoveringen av S13 åt oss, samt bland annat vår nya servicebyggnad. De levererar ett kvalitetsjobb och kan lätt konkurrera med andra byggföretag om att erbjuda bästa möjliga pris. Vi ser helst att du använder Korsliden för alla dina renoveringsprojekt, precis som vi gör. Föredrar du att anlita ett annat byggföretag så finns möjlighet till detta, men i så fall måste byggföretaget godkännas av oss.

 4. Varje ombyggnad eller renovering av din stuga ska anmälas till oss genom att skicka in blanketten ”Ombyggnad & Renovering” där du kan beskriva vad du vill göra, vem som ska utföra jobbet och när det är planerat att utföras. LCS undersöker sedan i vilken utsträckning byggföretaget eller hantverkaren i fråga är tillräckligt skicklig och pålitlig, varefter godkännande kan ges för renoveringen.

 5. Kostnaderna för renoveringen bekostas av stugägaren. När renoveringen utförs av ett byggföretag eller hantverkare (t.ex. Korsliden) har du även rätt till 30 % stöd via ROT-avdrag (gäller endast invånare i Sverige som är skattskyldiga i Sverige).

 6. Det är inte tillåtet att göra ändringar på utsidan av stugan, annat än vad som beskrivs i dokumentet ”Renovationsmoduler”. När du är osäker på något bör du kontakta LCS och be om råd. Börja aldrig ändra något på din stuga utan avstämning med LCS. Det skulle innebära att du tar en risk att LSC inte godkänner det du har gjort, och du måste återställa eller göra om renoveringen på eller i din stuga. Genom att skriva på köpeavtalet godkänner du att LCS bestämmer vad som är tillåtet eller inte. För vår del kommer vi att göra allt vi kan för att du ska kunna genomföra din renovering enligt önskemål, men avstämning är viktigt.

Generellt kan man säga att följande regler måste följas:

 • Inget permanent staket får placeras

 • Ingen annan struktur får byggas eller placeras på eller i närheten av stugan

 • Inga föremål får fästas på ytterväggen

 • Inga ändringar får göras på exteriören

Det är dock tillåtet med följande:

 • Dina egna trädgårdsstolar och/eller solstol, hängmatta m.m.

 • Egen mobil grill

 • Andra tillfälliga föremål som tas hem efter att du lämnat stugan, eller förvaras i ett – av oss godkänt – förråd vid din stuga

Læs mere

STUGOR F01-F10

Våra stugor F01-F10 är alla unika stugor med egen planlösning och läge. Detta möjliggör unika lösningar för varje stuga. Du kan i princip renovera var och en av dessa stugor som du vill, så länge du har bygglov från Karlshamns kommuns byggnadsnämnd som du kan ansöka om på deras hemsida. Även om vi inte kommer att spela en aktiv roll i era renoverings- eller nybyggnadsplaner, då detta är något mellan er och Karlshamns kommuns byggnadsnämnd, vill vi att ni skickar en kopia av en eventuell ansökan om renovering eller nybyggnation till oss.

När du vill göra ändringar i din stuga som inte kräver bygglov står det dig i princip fritt att göra de ändringar du vill, så länge du är säker på att dessa planer inte strider mot kommunens planbeskrivning, som beskrivs i deras ”Planbeskrivning Långasjönäs.”

Läs denna detaljplan noggrant för att vara säker på vad du kan och inte kan göra utan tillstånd. Vid tveksamhet bör du kontakta byggnadsnämnden för samråd eller prata med oss.

Som du kan läsa i denna ”Planbeskrivning Långasjönäs” (sida 16) får du utöka din stuga till en total byggnadsarea upp till 80 kvm, varav 60 kvm till en enda byggnad. Du kan därför till exempel utöka byggytan på din stuga till 60 kvm och då även ha en extra stuga eller förrådsyta på 20 kvm. Så kallade öppna ytor, såsom en altan, räknas inte till detta byggnadsområde. Denna kan byggas ovanpå själva byggnadsytan. Stuga F02/Ekudden kan till och med bygga ut till 90 kvm för en enda byggnad när ägaren vill fortsätta tillgänglighetsanpassning för rullstolsburna.

Du kommer fortfarande behöva dela med dig till oss när du bestämmer dig för att renovera, så vi kan dubbelkolla att dina planer inte strider mot detaljplanen. En extra anledning till att vi behöver bli informerade av dina renoveringsplaner, är att vi renovering leder till förbättringar i din stuga, vilket gör att vi kan ändra hyrespriset på din stuga och ta in extra hyresintäkter.

Vad gäller vid renovering utomhus?

Jämfört med renoveringar i vår norra och södra stugbyn tillåter vi mer frihet när ni renoverar våra stugor F01-F10. Det är i princip Karlshamns kommuns Byggnadsnämnd som avgör om dina planer ska godkännas med hjälp av det bygglov du ska skicka in. I de fallen där inget bygglov krävs, är det ändå viktigt att beakta följande regler:

Skärpta regler gäller som sagt för alla anpassningar av stugans exteriör enligt följande.

 1. Utvändiga renoveringar får endast utföras av ett erkänt och LCS-godkänt företag. Detta för att garantera kvalitet, för att kunna kräva garantier och för att säkerställa att alla stugor utförs på samma sätt och med samma kvalitet.

 2. För de utvändiga renoveringarna samarbetar vi helst med Korsliden Bygg & Förvaltning AB, som även gjort renoveringen av S13 åt oss, samt bland annat vår nya servicebyggnad. De levererar ett kvalitetsjobb och kan lätt konkurrera med andra byggföretag om att erbjuda bästa möjliga pris. Vi ser helst att du använder Korsliden för alla dina renoveringsprojekt, precis som vi gör. Föredrar du att anlita ett annat byggföretag så finns möjlighet till detta, men i så fall måste byggföretaget godkännas av oss.

 3. Varje ombyggnad eller renovering av din stuga ska anmälas till oss genom att skicka in blanketten ”Ombyggnad & Renovering” där du kan beskriva vad du vill göra, vem som ska utföra jobbet och när det är planerat att utföras. LCS undersöker sedan i vilken utsträckning byggföretaget eller hantverkaren i fråga är tillräckligt skicklig och pålitlig, varefter godkännande kan ges för renoveringen.

 4. Kostnaderna för renoveringen bekostas av stugägaren. När renoveringen utförs av ett byggföretag eller hantverkare (t.ex. Korsliden) har du även rätt till 30 % stöd via ROT-avdrag (gäller endast invånare i Sverige som är skattskyldiga i Sverige).

 5. Det är inte tillåtet att göra ändringar på utsidan av stugan, annat än vad som beskrivs i dokumentet ”Renovationsmoduler”. När du är osäker på något bör du kontakta LCS och be om råd. Börja aldrig ändra något på din stuga utan avstämning med LCS. Det skulle innebära att du tar en risk att LSC inte godkänner det du har gjort, och du måste återställa eller göra om renoveringen på eller i din stuga. Genom att skriva på köpeavtalet godkänner du att LCS bestämmer vad som är tillåtet eller inte. För vår del kommer vi att göra allt vi kan för att du ska kunna genomföra din renovering enligt önskemål, men avstämning är viktigt.

Læs mere