Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

1 - Specifikation hyresintäkter 10 - 20 år

På små skärmar kan du behöva svepa med fingret för att se hela tabellen.

HYRESINTÄKTER 2024
STUGA
A
B
C
D
289 000
319 000
349 000
469 000
Prognostiserat minimibelopp hyresintäkter
68 000
72 000
85 000
162 000
Prognostiserat maximalbelopp hyresintäkter
82 000
90 000
105 000
170 000
Genomsnittligt belopp hyresintäkter
75 000
81 000
95 000
166 000

Hyresintäkterna varierar mellan cirka 85 000 SEK och 105 000 SEK per år. Detta är hyresintäkterna, baserat på ett genomsnitt över de senaste 5 åren. Hyresintäkterna för varje enskild stuga bestäms av de bokningar som görs av våra gäster, vilket gör att vi inte kan garantera ett minimibelopp för hyresintäkter. Vi gör dock vårt bästa för att hålla skillnaden mellan “minimumsbelopp” och “maximibelopp” så liten som möjligt för att säkerställa en stabil hyresintäkt för alla ägare. I våra beräkningar använder vi de genomsnittliga hyresintäkterna.

När du inte renoverar din stuga kommer dina hyresintäkter att vara desamma varje år. Den enda förändring som gjorts av dessa hyresintäkter är den årliga korrigeringen med inflationen, som i detta exempel är 2%.

HYRESINTÄKTER 2024 – 2043
Hyresintäkter (SEK)
Ökning hyresintäkter (inflationsjusterad)
2024
95 000
2%
2025
96 900
2%
2026
98 838
2%
2027
100 814
2%
2028
102 831
2%
2029
104 887
2%
2030
106 985
2%
2031
109 125
2%
2032
111 307
2%
2033
113 533
2%
TOTAL 2024 – 2033
1 040 223
2034
115 804
2%
2035
118 120
2%
2036
120 482
2%
2037
122 892
2%
2038
125 350
2%
2039
127 857
2%
2040
130 414
2%
2041
133 022
2%
2042
135 683
2%
2043
138 397
2%
TOTAL 2024 – 2043
2 308 250