Langasjonas Logo White line02

THE LAKE PROJECT

1 - Specifikation hyresintäkter 10 - 20 år

På små skärmar kan du behöva svepa med fingret för att se hela tabellen.

HYRESINTÄKTER 2024
STUGA
A
B
C
D
289 000
319 000
349 000
469 000
Prognostiserat minimibelopp hyresintäkter
68 000
72 000
85 000
162 000
Prognostiserat maximalbelopp hyresintäkter
82 000
90 000
105 000
170 000
Genomsnittligt belopp hyresintäkter
75 000
81 000
95 000
166 000

Hyresintäkterna varierar mellan cirka 72 000 SEK och 90 000 SEK per år. Detta är hyresintäkterna, baserat på ett genomsnitt över de senaste 5 åren. Hyresintäkterna för varje enskild stuga bestäms av de bokningar som görs av våra gäster, vilket gör att vi inte kan garantera ett minimibelopp för hyresintäkter. Vi gör dock vårt bästa för att hålla skillnaden mellan ”minimumsbelopp” och ”maximibelopp” så liten som möjligt för att säkerställa en stabil hyresintäkt för alla ägare. I våra beräkningar använder vi de genomsnittliga hyresintäkterna.

När du inte renoverar din stuga kommer dina hyresintäkter att vara desamma varje år. Den enda förändring som gjorts av dessa hyresintäkter är den årliga korrigeringen med inflationen, som i detta exempel är 2%.

HYRESINTÄKTER 2024 – 2043
Hyresintäkter (SEK)
Ökning hyresintäkter (inflationsjusterad)
2024
81 000
2%
2025
82 620
2%
2026
84 272
2%
2027
85 958
2%
2028
87 677
2%
2029
89 431
2%
2030
91 219
2%
2031
93 044
2%
2032
94 904
2%
2033
96 802
2%
TOTAL 2024 – 2033
886 927
2034
98 739
2%
2035
100 713
2%
2036
102 728
2%
2037
104 782
2%
2038
106 878
2%
2039
109 015
2%
2040
111 196
2%
2041
113 420
2%
2042
115 688
2%
2043
118 002
2%
TOTAL 2024 – 2043
1 968 087